uhm, bài đó c cũng đọc cho vui thôi, chứ qua bên hoasentrenda c chả hiểu j cả.
thôi, c té đây, k bạn sham bạn ý lại dỗi h đấy