TIỀN ....TÌNH MỘT ÁNG MÂY MỜ
MÊ SAY LUYẾN ÁI TIM KHỜ CHÁY KHÔ
ĐÂY BAO LỜI NÓI HẸN THỀ
CÃ’N VÆ¯Æ NG MÔI ĐÓ SAO GIỜ HƯ VÔ
TIỀN ĐƯA AI ĐÓ HỮNG HỜ
CHO TÔI LẠNH LẼO ĐÊM CHỜ EM Æ I
TÌNH EM ...ANH ĐỢI ANH CHỜ
LỜI THỀ SAO ĐỂ GIÓ BAY ĐI RỒI
GIỜ ANH GIÓ LẠNH HỒN VỀ
THÆ¯Æ NG CON KHÔNG THỂ Vá»– VỀ GIẤC ĐÊM
TRONG CÆ N ĐAU KHá»” TỘT CÙNG
EM Æ I ANH HỦY THÂN NÀY VÃŒ EM
VÌ ĐỜI LẮM NỖI ĐỌA ĐÀY
BAO NHIÊU CAY ĐẮNG ,BAO NHIÊU HẬN TÌNH
EM Æ I NÆ I CHỐN DIÊM ĐÀI
TỘI ANH ĐANG CHỊU ,CHỈ VÌ EM THÔI
TRỜI Æ I.....CŨNG BỞI CHá»® TÃŒNH
BAO NHIÊU KẺ ĐOẠN THÂN NÀY VÌ YÊU.