mọi người cố giải quyết mâu thuẫn rồi cũng nhau xuất phát nhé,ngày tháng chưa định nên cứ thoải mãi nha