Đốt thời gian cuối cùng
Trong cuộc đời bật cháy
Tình yêu chợt sống dậy
Trong nỗi đời mênh mông
Đốt thời gian xanh trong
Đã cháy lên lần cuối
Bởi tình anh biển gọi
Còn tàu vượt trùng khơi
Anh đã nhập hồn Tôi
Nhưng cuộc đời vẫn thế
Sống lại tình hoa,nụ
Niền vui đến cuồng si
Đốt thời gian không về
Bước cuối cùng bỏng rát
Một tình yêu có thật
Đang tràn về trong Tôi

bài này ko biết là ai gửi cho sham , sham xin thay mặt người đó gửi vào đây,và cũng xin cảm ơn người đó