nếu chị hứng thú về thạch anh như vậy thì mua 1 viên nhưng bé thôi,viên to chị ko chịu được thì phí
em sẽ quay lại chùa này sớm thôi