chuyện gọt rũa là kỹ thuật thôi. cái này tên sham rành lắm. nhưng cái độc đáo của hắn ở chỗ khác. đọc mấy bài nôm dễ thấy hơn. nhưng cũng khó tả thật. DN làm chơi 1 bài điiiiii