Con là NAM sinh ngày 15/07/1984 Dương Lịch. Xem sách thì thấy chọn nhà thuộc hướng Tây tứ trạch thì hợp. Nhưng có 4 hướng thuộc tây tứ trạch thì chọn hướng nào thì tốt nhất?
Xin thầy chỉ cho các hướng bếp, phòng ngủ, bàn thờ nữa.
Xin cảm ơn thầy, chúc thầy và gia đình khỏe mạnh, an khang!