Hôm nay LDK đọc bài này bằng tiếng Nga . Nói về việc đức Dalai Lama khuyên .... dùng ổ cứng máy tính làm bánh xe cầu nguyện .

Bánh xe cầu nguyện ( bánh xe Mani , Kinh luân , bảo luân )

làm từ những cuộn giấy ( ngày nay người ta cho vào các bản Vi Phim , vì làm như vậy chứa được nhiều thần chú hơn ) víêt thật nhiều thần chú Om Mani Padme Hum , hay là kinh sách , thỉnh thoảng LDK còn thấy có chú Kim cang tát đỏa .Cuốn quanh 1 trục .
Có thể dùng sức người , gió , lửa , nước để vận hành .

Theo ngài Zopa Rinpoche :
Một người khi trì tụng 1 lần thần chú Om Mani Padme Hum quay bánh xe có chứa 10000000000 thần chú thì cũng như đã trì tụng 10000000000 lần vậy .

Đức Đạt lai lạt ma , trong một buổi thuyết giảng tại các nước Phương Tây .
Rằng Thần Chú khi nó quay trong ổ cứng ( máy Tính ) của bạn thfi cũng tương tự như trong Bánh Xe cầu nguyện .

Và như vậy , đĩa cứng quay 100 ngàn lần trong 1 giờ đồng hồ , và trong nó có thể chứa cả Triệu tỉ thần chú và các kinh sách khác nhau .
Hình ảnh chư Phật bồ tát cũng có thể chứa trong này , lại thêm một tiện lợi cho bạn.

Những người thực hành pháp, có thể tự làm cho mình 1 bánh xe nhỏ , hay bằng điện tử , kĩ thuật . Tùy ý///


Cách làm ổ cứng bằng đĩa cứng .

Bây giờ , bạn hãy tạo 1 file văn bản copy thật nhiều nhiều Thần CHú Om Mani Padme HUm mỗi văn bản chứa cang nhiều thần chú càng tốt.
Lại copy file này thành nhiều nhiều .
Kinh điển cũng như vậy
Copy những hình ảnh chư Phật bồ tát vào ....
Xóa những file rác không cần thiết.

Kết quả sẽ cực kỳ tốt đẹp.
Thần chú Om mani padme hum đem theo muôn và công đức và lợi ích của lòng bi mẫn của bồ tát Quán thế âm.


Có những Bánh Xe Cầu nguyện đất, nước, lửa và gió. Một trong những lợi ích của Bánh Xe Cầu nguyện là nó hiện thân mọi hành động của thập phương chư Phật và Bồ Tát. Để làm lợi lạc chúng sinh, chư Phật và Bồ Tát hiển lộ trong Bánh Xe Cầu nguyện để tịnh hoá mọi nghiệp tiêu cực và những che chướng của chúng ta, và làm cho ta thể nhập những chứng ngộ của con đường đưa tới giác ngộ. Tất cả chúng sinh (không chỉ có con người mà cả những côn trùng nữa) trong miền nơi Bánh Xe Cầu nguyện được xây dựng đều được cứu thoát khỏi việc tái sinh trong các cõi thấp; họ thọ nhận một thân tướng chư thiên hay con người, hoặc được sinh trong một cõi tịnh độ của Đức Phật.

Nếu bạn có một Bánh Xe Cầu nguyện trong nhà bạn, căn nhà của bạn sẽ giống như Potala, cõi tịnh độ của Đức Phật Bi mẫn. Nếu bạn có một bánh xe cầu nguyện ở bên cạnh khi bạn chết, bạn không cần tới pháp powa.4 Việc có Bánh Xe Cầu nguyện tự nó trở thành một phương pháp để chuyển di tâm thức bạn tới một cõi tịnh độ. Chỉ nghĩ tưởng tới một Bánh Xe Cầu nguyện là đã trợ giúp cho một người hấp hối phóng tâm thức của họ lên kinh mạch trung ương và thoát ra đỉnh đầu để tái sinh trong cõi tịnh độ của Đức Phật Amitabha và Đức Phật Bi mẫn. Chỉ chạm vào một Bánh Xe Cầu nguyện là đã đem lại một sự tịnh hoá to lớn những nghiệp tiêu cực và các che chướng.

LDK