Quỷ sống đội lốt bồ tát còn đáng sợ hơn hồn ma bóng quế gấp tỷ lần ấy chứ....