Thưa các bác, các cô, các anh và các chị, nếu xuất hiện một sợi lông trắng mọc dài hẳn ra trên cánh tay thì có điềm gì không ạ???