Luyện Kình Lực Cho Cánh Tay
Đây là phương pháp luyện tập thể lực cho cánh tay của chính bản thân mình. Nó không phải là " tay thép " gì gì cả, nhưng gì khi song đấu vói nhau, tụi nầy không có mang áo bão vệ như các bạn thấy ỏ trên võ đài, mà là mang áo giáp Kelvar (loại dùng để chống đạn). Cách nầy luyện tập để đánh vói bò mộng (dân Tây trắng và Tây đen) đó các bạn

1) S dùng hai cục gạch thẻ để trên sàn nhà theo chiều dọc của viên gạch cho trung bình tấn.

2) Truo'c khi buo'c lên, nên di vòng vòng, hít thỏ, quơ tay quơ chân cho thư giãn. Khi nào bạn sẳn sàng thì bươc lên trên cục gach theo thế hạc tấn (bên nào cũng đuọc). Khi vũng dàng, hạ chân co lên cho hạc tấn xuống viên gạch còn lại thành trung bình tấn.
Chú thích: dây là lúc các bạn có thể thủ luôn trung bình tấn của mình có vũng dàng không . Nếu bị lật gạch và té, thì chịu khó tập luyện thêm tấn.

3) Trong tư thế trung bình tấn, hít ra thở vào theo phương pháp của Hung Gar hay Hồng Gia La Phù Sơn. Hai tay nâng lên dài theo bệ sườn và thở vào (hít bụng và phồng ngực). Nhớ ngừng khoãng 15 giây đến 1/2 phút giủa các nhịp thở

4) Vẫn trong tư thế trung bình tấn, dua hai cánh tay song song, thẳng ra phía truo'c. Khoá cui chỏ cho cánh tay thẳng, hai bàn giương ra thành Hỗ Trão

5) Hai bàn tay trong thế Hỗ Trão bóp các ngón tay lại thành nắm đấm cho thật nhanh . Nếu mói bắt dầu phuong pháp nầy thì làm 3 hiệp, hiệp đâu tiên một 100 cái (giuong ra bóp lại), hiệp thú nhì 150 cái, và hiệp thú ba 300 cái . giủa mỗi lần, nghỉ và thở (rất quan trọng) , xong tiếp tục lần thú 2, rồi thú 3 trong tư thế trung bình tấn.
Chú thích: Hiệp thú nhất rất dau và mõi, hiệp thư hai sẻ bót dau, tói hiệp thú 3 thì không còn dau nủa, lúc nầy hai cánh tay bạn sẻ cứng lên và nóng .

6) Sau khi tập một thời gian, bạn có thê công thêm sức nặng vào cỗ tay (theo kiễu Hồng Gia Quyên), và tăng lên từ 3 hiệp tói 5 hiệp cho mỗi lần tập . Từ hiệp thú 3, tói hiệp thư 5 , mỗi hiệp là 300 cái.
Chú thích : Trong lúc co bóp các ngon tay, nêu các bạn thấy nhàm chán thi hày dùng trí tuỏng tuỏng củA bạn mà nghỉ rằng là dang bóp cam, bóp bưởi, bóp vú sủa hay cai gì mà bạn cãm thấy thích Shocked

7) Nghỉ 15 phút , xong lên gạch xuống trung bình tấn và đánh bao cát , đấm theo chiều dọc 100 cái, xong dấm ngang 100 cái . Nghỉ và thỏ 5 phút, sau dó tiếp tục hiệp thú nhì , cũng 100 cái dọc và 100 cái ngang .

8) Nghỉ và thở 15 phút .... không còn trung bình tấn yeahhhhhhhh !!! Nhưng chua xong đâu các bạn, còn tí xíu nủa.

9) Để bao các nằm ngang, độ cao cỏ lưng quần, xong dứng trên một cái ghế, nhào xuống dưng trung bình tấn ( không cần gặch nủa) , hai cánh tay lật nguo.c và dập thẳng xuống bao cát 150 cái . Nếu các bạn dánh một tay thì dứng dinh tấn, mỗi tay khoãng 100 cái (ghế dể cách xa ra một tí).

10) Hết ... à quên, tối đến nhớ bóp thuốc rượu ỏ các cơ bắp hai bên đùi và hai cánh tay . Cú hai ngày thì tập một lần. Thuốc rượu có thể mua ỏ các tiệm thuốc Bác, nếu không có sẳn toa. Lần đâu thi phải gặp các vị Dông Y, sao dó giủ toa lại hốt thuốc dài dài Wink. Ỏ trong diễn đàn của Vo Vi Nam cũng có dăng một bài thuốc tróng dó , đó các bạn.

Sau hai tháng các bạn sẻ thấy sự công phá của hai cánh tay gia tăng lên rất nhiều.
Lần tới mình sẻ dăng bài luyện hong (hip rotation) cho cac bạn xem.