Trích dẫn Nguyên văn bởi micronbmt Xem Bài Gởi
Hung dữ quá vậy chú? Ngta lỡ dại chém có phát mà chú combo 7 hít lun áh107 dap dau107 dap dau107 dap dau