cũng đông đấy nhờ :"> thế định làm j đêm hôm đấy nhỉ :"> bác nào can đảm bốc trại k e thì đen lắm ... nhỡ đâu lại chui ra ngoài rìa thì chết

_____
XEVIL: NEW mềm tốt nhất cho MÃ xác nhận là giải pháp tự động