Về ấn huyệt của Bùi Quốc Châu tôi không có ý kiến gì. Nhưng về bài Âm dương Khí công của Bùi Quốc Châu thì thật ra đó là cách luyện nội công trong võ thuật.
Tôi đã luyện và thầy bảo đến lúc nào đó phải uống thuốc bắc (chắc là để đả thông huyệt). Một thời gian sau thầy đi miền Nam không liên lạc được. Mấy anh em vẫn luyện nội công và định tìm thầy khác cùng môn phái để luyện.
Chưa tìm được thầy mà anh em luyện về sau đều bị đau từ huyệt Mệnh Môn ở lưng và hõm dưới huyệt Đản Trung. Chắc là do 2 luồng khí âm dương đi trái chiều nên bị tắc ở những nơi này.
Triệu chứng này về sau bỏ không luyện khí thì đỡ nhưng vẫn bị. Mấy năm sau tôi tìm môn luyện khí khác có động tác đả thông kinh mạch thì mới hết hẳn hiện tượng trên.
Theo tôi bạn nào định luyện âm dương khí công cần tìm người thông thạo khí công để hỏi, không nên tự luyện.