Tẩu hỏa nhập ma...
Tại hạ nghĩ cái mơ hồ xẽ xảy ra với mình rất xa vời, dường như... đang xảy ra...
Mỗ thích khí công, nhỏ đã thích nhưng không tập được vì nghĩ nó không có trên đời...
Lớn rồi khi biết nó tồn tại thì lại càng nhiệt tâm, nhưng cứ định luyện hay luyện tập một thời gian ngắn thì lại thôi vì nhiều lý do.. chủ yếu là bản thân không đủ kiên định..
Thường hay bị sự mơ hồ của khí công làm ý chí phân tán nản chí... tại vì do tự học mà trên mạng lại có qoa nhiều môn khí công thành ra để tìm được một môn để có thể an tâm thả chí mà luyện tập.. nhưng dương như lại không tìm được cái cảm giác an tâm ấy...
LÚc này hậu quả thì đến rồi... do tim kiếm rất nhiều môn khí công và đừong như môn nào cũng có thử qua một chút cho nên lúc này cả người căng cứng, cổ họng khó hô hấp như có một vật chắn trong người, ngực bắt đầu tức khí... chết... tẩu hỏa nhập ma không sai.. Phải làm gì bây giờ....
XIn giúp đỡ Mỗ với...