File đính kèm không còn tồn tại được nữa nên bạn không thể tải về máy tính được. Bạn cần sách gì về tử vi, nếu có, tôi sẽ up lên cho bạn.