Chào các Huynh, đệ, tỷ, muội.
Mình bị mất chứng từ tháng 11 năm 2011.
Mong chư vị bằng hữu làm cho 1 quẻ, xem có tìm lại được chứng từ hay không?
ở đâu? thời gian bao lâu tìm được.
Xin hậu tạ 1 chầu nhậu hay 1 chầu cafe (địa điểm hậu tạ ở sài gòn hoặc bình dương)