+ vãn sinh tịnh độ đi bạn.

đọc tiếp nghiệp tiền kiếp theo thôi cứ đọc thỏa thích