Trích dẫn Nguyên văn bởi trần-trúc Xem Bài Gởi
Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.
chỗ nào cũng có kưng hết:day_dreaming: hết nói nỗi:whistling: