Kính thưa các huynh đệ, tỷ muội trong Gia đình vô hình : đã từ lâu tôi đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu về các hiện tượng ngoại cảm, về bản chất của (thế giới sau cái chết). nhưng Thú thật cho đến nay chỉ Dậm chân tại chỗ bằng những thống kê, những tài liệu về những hiện tượng đã và đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Thế giới sau cái chết dường như chỉ hé mở cho chúng ta thấy một phần rất ít ỏi qua các hiện tượng mà ta thường thấy, và rồi suy đoán theo tư duy trìu tượng của mỗi người. Điều chúng ta cần là : Bản chất của thế giới sau cái chết là gì ? cơ cấu, tổ chức của xã hội Âm ra sao ? Năng lượng người Âm dùng bằng gì ? v.v.. thì vãn là ??.
Xin nêu 1 vấn đề sau để các huynh đệ tỷ muội cùng thâm gia nghiên cứu : Đó là hiện tượng Ốp Đồng.
như chúng ta đã biết - hiện tượng Căn Đồng, số Lính trong xã hội ta diễn ra khá phổ biến. Vậy mỗi con người sinh ra đã phải khoác lên mình 1 căn số tiền định. Vậy làm sao để biết thật rõ căn số tiền định của mình ?
Làm sao để không bị Ốp Đồng mỗi khi đi lễ Đền Chùa ?
Làm sao để tránh được việc trình Đồng , mở tam, tứ phủ ?
Có cách nào hay hơn không ?
Nếu nhất định phải Trình Làng Đồng - thì ai làm được việc đó ?
Mong các Huynh đệ tỷ muội hãy nghiêm túc cùng nghiên cứu, giải mã. Đây là điều rất bổ ích cho nhiều người trong xã hội ta hiện nay. Trân trọng cảm ơn các huynh đệ tỷ muội đã tham gia cùng nghiên cứu.:yb663::yb663::yb663: