Hà tiên kia sông nước mộng mơ
Có dáng tiên ẩn mình trên sóng biển
Biển mơ màng dịu làng sương biếc
Ẩn bóng hình Hà Tố Nữ tiên cô

Hà tiên cô tay cầm sen biếc
Như dáng hình Thế chí của Di đà
Cưỡi sư tử như Quan âm trên rồng
Giúp nhân gian bao nhiêu nạn khổ