Mình đọc xong lại có cảm nhận của bên Cao Đài và một số của Phật giáo Hòa Hảo. Như từ:

Cung Bạch Ngọc (bên Đạo Cao Đài)

Hồng Quân Lão Tổ và Ngọc Hoàng Thượng Đế (bên Đạo Cao Đài cho là 1) nhưng trong truyện Phong Thần thì 2 vị : Hạo Thiên Thượng Đế và Hồng Quân LÃo Tổ khác nhau