Đúng là cùng một kiểu thơ phú, mình đều cảm nhận được ở những bài thơ của bửu sơn kỳ hương cùng một nỗi niềm tha thiết khuyên tu cho người đời, rất rất gần gũi, cảm ơn bài viết của bạn nhé