TÍCH PHẬT THẦY

LỜI GIỚI THIỆU

Hàng năm, đến ngày vía Phật Thầy 12/08 al, các đạo hữu Bửu Sơn Kỳ Hương cùng nhau hành hương trở về các chùa Phật Thầy để hành lễ, và cũng là dịp đàm đạo và chia sẻ trong bổn đạo về con đường tu học.

Kể từ năm 1849 Đức Phật Thầy ra hành đạo, cứu bịnh và khuyến giáo mọi người tu tập theo Tứ Trọng Ân, Đời Đạo song tu, và thay đổi với cách thờ tấm Trần Điều, hành theo pháp vô vi… Có một câu hỏi mà trong bổn đạo Bửu Sơn Kỳ Hương chưa được giải đáp trong 164 năm qua về hành trạng của Đức Phật Thầy, về quê hương, về căn gốc của Phật Thầy. Trên TGVH đã sưu tầm tất cả những bài văn sấm giảng của Phật Thầy, và nhiều tài liệu nghiên cứu xung quanh đề tài này, nhưng thực ra mới chỉ là những giả thuyết mà thôi, chưa có bất kỳ một tài liệu nào chính thức giới thiệu đầy đủ và chi tiết về cuộc đời hành đạo của Đức Phật Thầy.

Năm 2013 như một duyên lành trong bổn đạo đã đến, ước nguyện của bổn đạo đã được toại nguyện, khi Tích Phật Thầy đã được giáng bút, kể chi tiết câu chuyện tâm linh từ khi Phù Thiên Thái tử xuống thế đầu thai khai đạo, dạy người đời biết tu, và bổn đạo sẽ được nghe kể đầy đủ câu chuyện cuộc đời hành đạo của Đức Phật Thầy, trải qua đúng với sự sắp đặt trước của Trời Đất:

Xác thân lúc trẻ lúc già
Lúc trai lúc gái lẫn pha sang hèn
Lúc thì đẹp tựa hoa sen
Lúc thì nương chốn đồng phèn sậy lau
Khi thân đui hủi ốm đau
Khi thì má phấn môi đào đẹp tươi
Khi thì độ bịnh cứu người
Khi mang tù tội khóc cười dở dang

TGVH hân hạnh là trang mạng đầu tiên giới thiệu với mọi người toàn tập Tích Phật Thầy, bắt đầu khởi đăng vào đúng dịp lễ vía Đức Phật Thầy 12/08 âm lịch năm nay 2013.

Bản quyền thuộc về tác giả Dạ Châu.
Đại diện và hiệu đính bởi ông Nguyễn Tuấn Thanh.
Mọi trích dẫn xin vui lòng ghi nguồn www.thegioivohinh.com