kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Dưới Bóng Cội Tùng (Đức Phật Trùm)

 1. #1
  Super Moderator
  Gia nhập
  Oct 2007
  Bài gởi
  9,437
  Post Thanks / Like

  Mặc định Dưới Bóng Cội Tùng (Đức Phật Trùm)

  GIẢNG XƯA
  Dưới Bóng Cội Tùng
  Lời sấm của Đức Phật Trùm


  GIẢNG XƯA

  Dưới địa trên thiên Lão tỏ bày
  Bóng tùng lộ vẻ kể từ nay
  Cõi trên chín cõi mười phương định
  Khùng chuyển xuống trần mở lập khai.

  Bầu trời rộng lớn vô biên
  Hồi chưa mở địa Phật Tiên hội rày
  Tại cung Bạch Ngọc (1) xưa nay
  Trên thấy chư Phật đến ngay hội bàn
  Định khai mở cõi trần gian
  Thế Tôn (2) chỉ định rõ ràng Hồng Quân (3).
  Hồng Quân lo lắng bâng khuâng
  Nếu khai phải lập, phải phân sau nầy
  Hồng Quân tính lại như vầy:
  Thấy rằng Lão Tử (4) phước dầy đức cao
  Sắc truyền Lão Tử mau mau
  Khai thiên mở địa chứ nào nghỉ ngơi
  Thiên sanh ư Tý vậy thời
  Địa tịch ư Sửu vậy thời chẳng sai
  Nhơn sanh ư Dần bằng nay (5),
  Đầu ngươn Giáp Tý phân rày Lưỡng Nghi
  Kế phân Tứ Tượng vậy thì
  Rồi phân Bát Quái (6) đúng y đó là,
  Ngũ Hành (7) rồi cũng phân ra
  Tam Hoàng (8) mở địa cùng là nhơn thiên
  Ấy là Tam Tổ đầu tiên:
  Phục Hy kế mở hạ miền phân ra
  Bốn mùa tám tiết đó mà,
  Thần Nông Ngài cũng phân ra các loài
  Trái cây, thuốc để ngày nay,
  Huỳnh Đế ra đứng lập khai ngôi Trời.
  Có vua có chúa trị đời
  Vua Nghiêu (9) trị quốc khắp nơi an nhàn
  Chúa Thuấn (9) kế vị ngai vàng
  Đức lành ban rải bình an lâu dài
  Ấy là Ngũ Đế (10) phân rày
  Cho đời rõ biết Thượng lai (11) đứng đầu.
  Lão đây luân chuyển dãi dầu
  Xuống trần nhiều bận chớ đâu một lần
  Trung Ngươn hồi thuở Phong Thần
  Thuận cơ thiên định xuống trần giúp Châu (12)
  Lúc nào Lão lại yên đâu
  Chuyển luân tái lại đạo mầu chánh hưng
  Ngàn năm Ta cũng nhớ chừng
  Ở bên Trung Quốc khoảng chừng đời Châu
  Định Vương yên nhứt sai đâu
  Ở tỉnh Hồ Quảng, Lão âu ra đời
  Rằm tháng hai trăng sáng trời
  Lý Nhĩ danh Lão ai ơi có tường
  Viết Kinh truyền khắp bốn phương
  Tự tin đạo đức ai tường thì truy
  Mặc tình ai có tôn ti
  Ta đây chuyển kiếp mấy kỳ khuyến tu
  Thấy đời sao quá âm u
  Dốc lòng dắt chúng ngục tù thoát qua
  Ngươn tàn biến chuyển phong ba
  Âm dương lộn đảo thiết tha cho đời
  Phu thê phụ tử rã rời
  Lão đây thương xót kêu mời bớ ai.
  Hạ Ngươn này Lão tái lai
  Phật Trời chuyển Lão định ngay Nam Kỳ (13)
  Phương Nam có mở hội thi
  Chọn người trung hiếu phò vì Minh Vương
  Tu sao được dựa tòa chương
  Tu sao rõ biết Kỳ Hương (14) mới là
  Lão đây thiết lập Long Hoa (15)
  Gần ngày đâu phải còn xa nằm ình
  Lão đây xuất hiện thình lình
  Nhắn cùng bổn đạo sửa mình cho trơn.
  Năm xưa Ta ở Thất Sơn (16)
  Phật Trời lấy hiệu Bửu Sơn (17) giáo truyền
  Môn đồ có Thập Nhị Hiền
  Tây An (18) đáo hậu có tiền Lão đây.
  Xác Trùm (19) cũng Lão chuyển xoay
  Tà Lơn (20) xuất hiện độ rày chúng sanh
  Hiệu Trùm ai cũng nghe danh
  Trùm đây cũng lắm sỏi sành gian truân
  Nhắc tới nước mắt rưng rưng
  Bị Tây nó bắt hành thân mấy lần
  Bỏ vào cũi sắt đem quăng
  Ba ngày thăm thử sống nhăn như thường
  Lính cò tính thiệt bất lương
  Chảo đồng nướng đỏ phải thường ở đâu
  Bắt Trùm phải đội lên đầu
  Nhưng không hề hớn chi đâu xác Trùm
  Đứa thì chủi mắng um sùm
  Đứa thì lại sợ xin Trùm thứ tha
  Bữa nọ át xít đem ra
  Đưa Trùm uống hết xác mà bỏ thêm
  Như vầy còn nữa chưa êm
  Đây Trùm ra đảo ngày đêm mịt mù
  Giữ heo như các người tù
  Heo Trùm sáng thả chiều bu về chuồng
  Đày Trùm chúng thất sợ luôn
  Phật còn mắc nạn ai suông đặng nào
  Tu hành lận đận lao đao
  Chập chồng tai nạn chớ xao nản lòng
  Lão đây nhìn khắp cõi hồng
  Chuyển xoay tái lại trong vòng Thất Sơn
  Bổn Sư (21) cũng Lão chuyển thân
  Lưu truyền kinh sử chấn hưng đạo mầu
  Hiếu Nghĩa nào khác ở đâu
  Trong vòng Sơn Bửu lý mầu Kỳ Hương (22).
  Thân già nhiều nỗi đoạn trường
  Hiện kiếp Sư Vãi (23) vì thương thế trần
  Chèo lên chèo xuống mấy lần
  Con sông Vĩnh Tế ai hòng biết Ta
  Bắp khoai rao khắp gần xa
  Khuyên dân tu niệm bớt mà tham gian
  Hùng cường bạo ác đâu an
  Không tu tai họa trách than đâu nào
  Truyền kinh Sư Vãi mau mau
  Kết thành một bổn để trao cho đời
  Lão đây nào có an nơi
  Long Hoa sắp mở nghỉ ngơi dễ gì.
  Thân già còn phải bôn phi
  Vì thương trăm họ vân vi khắp cùng
  Lão đây lãnh ấn Thiên Cung
  Hai vai gánh nặng vô cùng âu lo
  Năm Mèo cũng thuận gió đò
  Lão đây được lệnh hát hò khuyên dân
  Họ Huỳnh (24), Lão chuyển xác thân
  Đạo lành truyền bá độ trần thoát mê
  Chèo thuyền rước khách đưa về
  Lánh xa bể tục dựa kề Bồng Lai
  Cả kêu già trẻ gái trai
  Sửa trau tánh hạnh học bài Quy Y.

  Phật Thầy, Phật Tổ Mâu Ni
  Thượng Đẳng với thì Chư Vị Trăm Quan
  Các Ngài xuống thế sửa sang
  Sắp tuồng sắp lớp sắp màn kỳ ba
  Xác trần chuyển khắp gần xa
  Quy y phải biết mới là thiện duyên
  Thi văn phải có lời truyền
  Pháp mầu vi diệu cơ huyền rán tri
  Nếu dở ắt trễ kỳ thi
  Lão đây trở lại giống y họ Huỳnh
  Xác trần Lão chuyển năm Thìn
  Nào ai biết được cứ kình với Ta
  Lão về kịp đúng kỳ ba
  Gia trung trở lại Long Hoa vén màn
  Hồi xưa Ta ở Nam Vang
  Long Xuyên, Châu Đốc rồi sang Sài Thành
  Miền Trung cũng có người lành
  Hậu Giang kỳ chót phân rành thứ ngôi
  Nếu ai biết được làm tôi
  Gái trai đừng có bỏ trôi mối giềng
  Câu rằng lập hội quy tiền
  Dòng sông Cửu Khúc Phật Tiên ra đời
  Huỳnh khai để lại mấy mấy lời
  Long Lân Quy Phụng là nơi bóng tùng
  Chúa tôi tương ngộ trùng phùng
  Bá gia rõ biết Lão Khùng là ai
  Mãi chờ thiên định ra oai
  Tuồng đời diễn biến nay mai bây giờ
  Đừng thấy như vậy thờ ơ
  Cơ trời chỉ định một giờ thì xong
  Cả kêu nam nữ Tây, Đông
  Chung quy thống nhất chờ Ông tuổi Mùi
  Khôn đoài xuất hiện an vui
  Thất Sơn lộ vẻ Trà Cui tiếng đồn
  Xuồng ghe lui tới dập dồn
  Linh căn quy tụ hương thôn đủ đầy
  Lão kêu tất cả trí tài
  Văn ôn võ luyện chờ ngày ứng khoa
  Lão đây sức yếu tuổi già
  Tam thiên đồ đệ gần xa mau về
  Ngày xưa cũng có nguyện thề
  Hứa gần chuyển thế trọn bề chánh trung
  Lão nay lập lại cội tùng
  Phủ che cho kẻ đắc cùng với Ta
  Mong ngày họp mặt Trào Ca
  Quân thần phụ tử một nhà đoàn viên
  Chừng ấy Lão mới phỉ nguyền
  Cùng nhau hát khúc thiêng liêng khải hoàn
  Lão đây tuổi cũng trên ngàn
  Lưng còm gối mỏi chưa an trong lòng
  Râu dài tóc trắng như bông
  Từ bên Trung Quốc đi vòng vô Nam
  Nhứt huê di tích núi Sam
  Sanh ra ngũ diệp khổ kham bao này
  Vì chúng nên Phật bị đày
  Xuống trần nhiều nỗi đắng cay cam đành
  Chông gai rừng rú sỏi sành
  Quyết lòng phá dọn xây thành Thượng Ngươn
  Âu rằng sấm nổ Thất Sơn
  Lý cơ khai mở thiệt hơn kỳ này
  Chữ Sơn hiệu của Phật Thầy
  Vị Tổ thứ bảy kỳ này phải không
  Cột đồng vốn thiệt họ đồng
  Chữ minh vốn thiệt danh Ông sáng lòa
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Minh châu có phải đó là hay không
  Huỳnh khai còn nói viễn vông
  Thời cơ chưa đến nên Ông bặt hình
  Mặc tình bổn đạo chống kình
  Cứ tu theo lối hữu hình bỏ Ông
  Lão đây dụng cái chơn không (25)
  Đi theo Lục Tổ ai hòng tưởng đâu!
  Ta về đúng lúc canh thâu
  Cơn sầu mượn lấy cầu câu giải sầu
  Chừng nào Mã vĩ hồi đầu
  Hai trâu xuất hiện Ông hầu mới ra
  Lúc thời nói chuyện xa xa
  Có khi lại nói sát mà bên lưng
  Thương trần nói mãi chẳng ngừng
  Thấy trong bổn đạo nửa mừng nửa lo
  Mừng là Thầy gặp được trò
  Trung Thầy hiếu đạo biết lo đắp bồi
  Mừng cho con có vị ngôi
  Mừng con giữ trọn phận tôi sau này
  Lo là lo kẻ phụ Thầy
  Thầy về không biết không hay nằm chờ
  Lo cho ngày hội bơ vơ
  Công danh chẳng có bến bờ cũng không
  Bấy lâu nói chuyện mênh mông
  Từ rày nói chuyện trong vòng kỷ nguyên
  Ai ai cũng có căn tiền
  Tìm Thầy gieo lấy thiện duyên tu hành
  Không Thầy chỉ dạy sau rành
  Tu đâu có được đắc thành Phật Tiên
  Ai ơi trở lại mối giềng
  Bửu Sơn ký nhận tu hiền thành công
  Minh Hoàng tỏa rạng nơi đông
  Thất Sơn tỏa rạng Lão Ông ra đời
  Cả kêu khắp hết nơi nơi
  Tây Nam mở hội vậy thì xúm vô
  Chị anh chú bác cậu cô
  Quay về bến hậu đầy mô kịp kỳ
  Cần Thơ có lập trường thi
  Thi văn thi đức tài gì đem ra
  Mười phương chư Phật cũng qua
  Cộng đồng Tam cõi hội mà cung Khôn
  Linh căn tất cả quy dồn
  Phật Thầy với Đức Thế Tôn định phần
  Muôn thu mới có một lần
  Thiện nam tín nữ sửa thân cho tròn
  Người tàn tu mót tu bòn
  Mười ơn vẹn giữ đạo con mới là
  Ơn vừa nợ nước nặng đa
  Tình sư nghĩa đệ khắc mà trong xương
  Phu thê tình nghĩa suy lường
  Cân phân ổn thỏa kính nhường lẫn nhau
  Bạn bè đoàn kết mới cao
  Tử sanh sống thác bên nhau một đời
  Ai mà ở đặng y lời
  Đến ngày lập hội Phật Trời thưởng ban
  Những người ăn ở nghinh ngang
  Hỗn hào cha mẹ phù phàng chúa cha
  Vong sư phản đạo đem ra
  Lấy luật Tiêu Hà xử chẳng gớm tay
  Đời này trung nghĩa mấy ai
  Làm quan xây cất lầu đài thiên loa
  Miễn sao mình được ấm no
  Nước nghèo dân khổ đói no mặc tình
  Nam mô luật nước chẳng gìn
  Xử phân bất chánh dân tình khổ đau
  Thấy đời lòng dạ ngán ngao
  Con giết cha mẹ đớn đau thiếu gì
  Thua loài cây cỏ vô tri
  Trời đâu để kẻ nghịch thì mẹ cha
  Hạ ngươn nhiều chuyện thiết tha
  Vơ chồng chém giết lẫn mà với nhau
  Kể chi nhơn loại đồng bào
  Lòng người rối loạn mất màu nghĩa nhân
  Văn minh học thức càng tăng
  Càng gây nhiều sự khó khăn cho đời
  Học nhiều chúng lại chê Trời
  Chê Thần chê Thánh vậy thời chẳng linh
  Văn minh trái lại vô minh
  Học nhiều trái lại vô tình khinh khi
  Không học mà biết mới hay
  Đó là cái lý vô vo nhiệm mầu
  Phật Thần không thấy mặc dầu
  Xác trần quê dốt nào đâu biết gì
  Ứng thân hiển hiện huyền vi
  Thấy nghe biết hết chuyện gì trần gian
  Lòng người khởi móng tính toan
  Phật Ngài thấu hiểu rõ ràng không sai
  Cả kêu già trẻ gái trai
  Tu sao cho tạng mặt mày người xưa
  Táhng ngày giữ dạ muối dưa
  Bền lòng thiện niệm sớm trưa chớ sờn
  Ta về khải lại bản đờn
  Tử Kỳ có thấu Thất Sơn hẹn hò
  Đờn kêu bớ hỡi là trò
  Thuyền kề bến hậu hát hò dòng sông
  Đờn kêu tìm kiếm Lão Ông
  Lão Ông trở lại đất đồng Thuấn Nghiêu
  Đờn kêu trò chớ đánh liều
  Âm dương dấy loạn khó hầu thoát thân
  Đờn kêu lập lại Phong Thần
  Châu hưng diệt Trụ chọn dân lương hiền
  Đờn kêu xao xuyến nào yên
  Bàn môn dấy loạn tranh quyền Đế Vương
  Đờn kêu Di Lặc Phật Vương
  Diệt tà lập chánh hai đường chẳng sai
  Đờn kêu chỉ hướng Tây đài
  Có ông Bạch Sĩ hôm nay ra đời
  Đờn kêu như réo như mời
  Nam nhi chi chí tìm thời vua cha
  Đờn kêu lập hội Long Hoa
  Nam trung nữ liệt phò mà Đế Vương
  Đờn kêu tùng bóng lố trương
  Tập Bát chư quốc hùng cường hàng quy
  Đờn kêu các Đấng huyền vi
  Nghe lời Lão gọi đồng quy lãnh phần
  Đờn kêu mau chuyển xác trần
  Ra oai lập quốc một lần với Ta
  Đờn kêu hè đến không xa
  Non mòn biển cạn trâu qua cầy bừa
  Đờn kêu một trận không vừa
  Mặt trời lố mọc thớt thưa cáo cầy
  Đờn kêu không kíp thì chầy
  Đố làm sao khỏi muỗi bầy khỏi tan
  Đờn kêu lập lại tuồng màn
  Bửu Sơn sửa trị dân an quốc lành
  Đờn kêu bá tánh tu hành
  Tầm trong bốn chữ mới rành đường tu
  Đờn kêu tháng tám mùa thu
  Tùng Quân tỏa rạng sĩ nhu trổ tài
  Đờn kêu không mốt thì mai
  Tùng Quân định đặt một ngày thì xong
  Đờn kêu Ta ở miền Đông
  Tùng Quân chuyển lại dòng sông Phước Bình
  Đờn kêu hết nhục tới vinh
  Tùng Quân lai tái Trạng Trình xác đâu
  Đờn kêu lộ vẻ Ông câu
  Tùng Quân thiết lập nhà Châu đợi chờ
  Đờn kêu sắp tới bây giờ
  Tùng Quân chừng đó ai ngờ Lão Ông
  Đờn kêu có trận cuồng phong
  Tùng Quân nói trước tin không mặc tình
  Đờn kêu tu sĩ sửa mình
  Tùng Quân vốn thiệt họ Huỳnh chuyển cơ
  Đờn kêu đừng có ngồi chờ
  Tùng Quân chỉ rõ Cần Thơ Thầy về
  Đờn kêu định đặt con dê
  Tùng Quân chưa có hẹn thề non sông
  Đờn này đờn của Lão Ông
  Không dây không phím cũng không oán hờn
  Ai người hiểu rõ tiếng đờn
  Đừng cho lỗi nhịp Thất Sơn hầu kề
  Chèo thuyền rước khách đem về
  Ai mà giữ đặng hai bề hiếu trung
  Bồng Lai tiên cảnh thung dung
  Dành cho những kẻ biết dùng lý Thiên
  Nhắc qua hồi trước khai tiền
  Chưa mở quả địa dưới miền Trung Ương
  Lão đây ở chốn ngũ phương
  Năm từng Trời hạ tận tường nào ai
  Quân sư ở cõi Thiên Thai
  Tam Quang, Ngũ Đế chuyển xoay cũng già
  Thích Ca cũng có Lão mà
  Tổ Sư Đạt Ma cũng Già này đây
  Về Nam lấy hiệu Phật Thầy
  Đầu Ngươn đến cuối Lão đây chuyển hoài
  Kỳ này được lệnh Lão Khai
  Cũng là kỳ chót định ngay Nam Kỳ
  Thiện nam tín nữ biên thùy
  Sấm truyền của Lão rán ghi vào lòng
  Mười hai con giáp trong vòng
  Kể từ Giáp Tý, Lão Ông xuống trần
  Lão đây cầm bảng Phong Thần
  Đài cơ Lão chuyển định phân ngày giờ
  Trong tay cầm quyển thiên thơ
  Cơ binh sắp sẵn đợi chờ lệnh trên
  Bại rồi lập lại mới nên
  Không sanh mà được vững bền dài lâu
  Ngọ Mùi Thân Dậu ở đâu
  Ấy rồi Tứ Giáo mới hầu ra oai
  Ba năm tính tới không sai
  Hội niên lập lại Thượng lai y lời
  Trần gian sánh thể cõi Trời
  Xác phàm hóa kiếp đẹp thời như Tiên
  Lòng người bình đẳng an nhiên
  Không làm cực nhọc than phiền như nay
  Tuổi thọ an hưởng lâu dài
  Không già không bịnh không ai tật nguyền
  Cây lành trái ngọt muôn thiên
  Mưa hòa gió thuận khắp miền trần gian
  Hoàn cầu thế giới tịnh an
  Âm dương thịnh vượng Trời ban cho người
  Chim oanh múa hát hoa cười
  Khắp nơi no ấm vui tươi phấn lòng
  Thượng Ngươn trai ít gái đông
  Vợ thì năm bảy thục quyền nhứt gia
  Sanh nở khỏi mụ hộ hà
  Tự sanh tự nở thuận hòa mình nuôi
  Con thì hiếu thảo thuận xuôi
  Chu toàn gia đạo ngọt bùi chia nhau
  Chúa minh, chánh ngự ngôi cao
  Thần dân trung nghĩa biết bao vui vầy
  Thượng Ngươn sơ kể vào đây
  Cho đời rõ biết sau này có không
  Có tu thì mới có mong
  Không tu dầu có ngóng trông thấy nào
  Có tu ngày hội được vào
  Không tu chừng đó làm sao nhập trường
  Trước sau phân giải tận tường
  Thấp cao kết luận đôi chương trao đời
  Cho người được nối ngôi vương
  Trịnh Hâm, Bùi Kiệm bất lương ra gì
  Hiền Thần Nhơn Quý có ghi
  Trung Thần mắc nạn, rốt thì cũng qua
  Luân hồi nói chuyện xưa xa
  Bây giờ nói chuyện sát mà một bên
  Thả thuyền dòng nướclênh đênh
  Sông Tiền sông Hậu biết lên bến nào
  Canh tàn gió thổi xạc xào
  Thôi Ta đậu lại cặm sào qiu lân
  Kiếm người đủ nghĩa đủ nhân
  Đủ tài đủ đức định phần thấp cao
  Hỡi này chí sĩ mau mau
  Trời chiều gió lảng ngán ngao những gì
  Lão về nay đã đúng kỳ
  Khai Ngươn lập Thượng Bửu Kỳ rạng danh
  Hương Trùm sức dẹp chiến tranh
  Chơn sư truyền bá đạo lành năm châu
  Dưới nghe quy phục cúi đầu
  Bóng tùng che phủ đâu đâu an nhàn
  Cội lành Sơn Bửu vinh vang
  Tùng Quân xuất hiện khắp tràng thảnh thơi
  Thôi dừng bút lại nghỉ ngơi
  Lão đây cầu chúc cho đời bình yên
  Cầu trên chư Phật, chư Tiên
  Từ bi tế độ khắp miền thế gian
  Góp tom nghĩa lý chu toàn
  Cho đời xem xét luận bàn tu thân.

 2. #2
  Super Moderator
  Gia nhập
  Oct 2007
  Bài gởi
  9,437
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  CHÚ THÍCH
  -----------------------------------

  Theo lời truyền khẩu trong bổn đạo Bửu Sơn Kỳ Hương thì Đức Phật Trùm có để lại một bản Sấm Giảng, nhưng cho đến nay chưa ai sưu tầm được bản Sấm Giảng đó.

  Trong 10 năm qua một đạo sĩ Bửu Sơn tại Thất Sơn đã đi tìm, may mắn gặp được bản Cơ Pháp của Đức Phật Trùm, với tên gọi Dưới Bóng Cội Tùng, đã hé mở rất nhiều điều mầu nhiệm về Bửu Sơn Kỳ Hương. Xinn giới thiệu để mọi người cùng tìm hiểu.

  -----------------------------------

  1. Cung Bạch Ngọc: Bạch – trắng sáng, Ngọc – cao quý, cung Bạch Ngọc là thiên đình nơi ngự trị của Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  2. Thế Tôn: Ngọc Hoàng Thượng Đế

  3. Hồng Quân: Hồng Quân Lão Tổ, Hồng Quân Lão Tổ là một hóa thân của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Theo Truyện Phong Thần, Hồng Quân Lão Tổ có ba người học trò: Lão Tử, Nguơn Thủy, Thông Thiên.

  4. Lão Tử: theo sử sách Trung Hoa, Lão Tử sống vào thế kỷ thứ 6 trước CN, tác giả sách Đạo Đức Kinh, được xem như Kinh Thánh của Đạo Giáo.

  Tuy nhiên theo tâm linh, Lão Tử ở nước Trung Hoa chỉ là một giai đoạn hóa thân của ông tại trần gian. Lão Tử thực ra là một vị đại tiên, ông còn được gọi là Thái Thượng Lão Quân, là một trong 4 quân sư của Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  Ông hóa thân nhiều lần, tại nhiều nơi khác nhau, cho nên chúng ta không bất ngờ khi có nhiều truyền thuyết về ông vào những thời kỳ lịch sử khác nhau. Việc ông hóa thân xuống trần gian chỉ với mục đích khai đạo giáo dục chúng sanh. Đạo Đức Kinh của ông đã trở thành quyển sách chính đạo của Đạo giáo được xem như Kinh Thánh, gồm có 81 chương với khoảng 5000 từ, chia làm 2 phần: Thượng Kinh và Hạ Kinh.

  + Thượng Kinh gồm 37 chương, bắt đầu bằng câu: "Đạo khả Đạo phi thường Đạo". Thượng Kinh luận về chữ Đạo nên được gọi là Đạo Kinh.
  + Hạ Kinh gồm 44 chương, bắt đầu bằng câu: "Thượng Đức bất Đức thị dĩ hữu Đức". Hạ Kinh luận về chữ Đức nên được gọi là Đức Kinh.

  Tham khảo:
  http://chanhkien.org/2010/03/cau-chu...ca-mau-ni.html

  5. Thiên, Địa, Nhơn: nói về không gian vũ trụ của Trời, Đất và Con Người.
  Tý, Sửu, Dần: nói về thời gian phát triển vũ trụ.

  6. Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái: tên gọi các khái niệm phân chia Âm Dương và sự vận động phát triển của vũ trụ, theo lý thuyết Dịch Học.

  7. Ngũ Hành: gọi tên theo năm dạng vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy nhiên thuyết Ngũ Hành không nghiên cứu các dạng vật chất, mà chính là quy luật Tương Sinh, Tương Khắc của vũ trụ nói chung, tìm ra mối quan hệ nội sinh ngoại lực giúp cho sự vận động và phát triển của vũ trụ Thiên – Địa – Nhân.

  8. Tam Hoàng: ba vị vua đầu tiên của lịch sử Trung Hoa theo truyền thuyết gồm Thái Hạo Phục Hi, Viêm Đế Thần Nông và Huỳnh Đế Hiên Viên.

  9. Vua Nghiêu, Chúa Thuấn: hai vị vua trong truyền thuyết Trung Hoa khoảng 2000 năm trước CN, rất được nhân dân Trung Hoa kính trọng.

  10. Ngũ Đế: năm vị vua thời kỳ đầu tiên gồm Tam Hoàng cùng với vua Nghiêu, vua Thuấn theo truyền thuyết Trung Hoa.

  Tuy nhiên theo tư liệu sử sách chính thống kết hợp sách trời dưới hình thức ngoại cảm, người ta thấy rằng trong các vị Tam Hoàng Ngũ Đế, tên của các vị như Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Thần Nông không giống cấu trúc ngôn ngữ của người Hán phương Bắc (tính từ đặt trước danh từ) mà giống với cấu trúc của ngôn ngữ phương Nam (tiếng Quảng Đông, tiếng Việt...). Do đó, có thể các vị vua này có xuất xứ từ vùng đất Bách Việt ở phương Nam.

  Ngoài ra, vua Thần Nông được gọi là Viêm Đế. Viêm có nghĩa là nóng ấm, có thể vua Thần Nông đến từ miền nóng ấm, tức là phương Nam, tức là đất Bách Việt, từ đó suy ra văn minh Trung Quốc bắt nguồn từ Bách Việt, Việt Nam ngày nay.

  11. Thượng lai: thời kỳ đầu, căn nguyên.

  12. Nhà Châu: hay nhà Chu, từ năm 1122 trước CN đến 256 trước CN, nối tiếp sau nhà Thương và trước nhà Tần, là triều đại tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử Trung Hoa.

  13. Nam Kỳ: Nam Bang, Nam Quốc, phương Nam v.v… là những tên gọi khác theo thiên định của nước Việt Nam ngày nay.

  14. Kỳ Hương: Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương.

  15. Long Hoa: theo quan niệm tâm linh, là giai đoạn tổng kết quá trình tiến hóa của nhân loại theo chu kỳ phát triển.

  16. Thất Sơn: còn có tên là Bảy Núi gồm bảy ngọn núi không liên tục, trên vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ, thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo sách Thất Sơn Mầu Nhiệm của Dật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu, kể tên Thất Sơn gồm có các núi: Tượng, Tô, Cấm, Trà Sư, Két, Dài, Bà Đội Ôm. Đây là vùng đất thánh linh, là nơi phát xuất đạo Bửu Sơn Kỳ Hương.

  17. Bửu Sơn: Bửu Sơn Kỳ Hương.

  18. Tây An: Phật Thầy Tây An người khai đạo Bửu Sơn Kỳ Hương tại Thất Sơn. Ngài có 12 đại đệ tử, gọi là Thập Nhị Hiền. Ngài cũng là Thái Thượng Lão Quân hóa thân. Ngài hành đạo từ năm 1849 và tịch diệt năm 1856.

  19. Trùm: Phật Trùm, vị Phật thứ tư trong Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngài hành đạo từ năm 1868 và tịch diệt năm 1875.

  20. Tà Lơn: tên gọi vùng núi tây Nam Bộ kéo dài sang đông nam Campuchia, nơi phát tích của các vị Cổ Phật. Ngày nay Tà Lơn là nơi các đạo sĩ Bửu Sơn Kỳ Hương thường đến hành hương.

  21. Bổn Sư: Đức Bổn Sư (1831-1909), vị Phật thứ ba trong Bửu Sơn Kỳ Hương, người khai đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, hành đạo từ năm 1851.

  22. Các vị Phật Bửu Sơn Kỳ Hương tuy hóa thân trong 4 vị trong 4 thời kỳ khác nhau để truyền đạo, nhưng căn nguyên cùng một gốc tái lai nhiều lần.

  23. Sư Vãi: Sư Vãi Bán Khoai, vị Phật Bửu Sơn Kỳ Hương hóa thân trong người chèo đó bán khoai, tác giả Sấm Giảng Người Đời gồm 11 chương. Ngài hành đạo từ những năm đầu thế kỷ 20.

  24. Họ Huỳnh: Đức Huỳnh Phú Sổ (1920-1947), được biết là người khai đạo Phật Giáo Hòa Hảo theo tinh thần Bửu Sơn Kỳ Hương.

  25. Chơn không: pháp vô vi, đặc trưng của Bửu Sơn Kỳ Hương.

 3. Thanks Thịnh Lùn Hí, vothuong1978, maxmama, CUUBAOLONG thanked for this post
 4. #3
  Đai Xanh
  Gia nhập
  May 2012
  Bài gởi
  152
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Đúng là cùng một kiểu thơ phú, mình đều cảm nhận được ở những bài thơ của bửu sơn kỳ hương cùng một nỗi niềm tha thiết khuyên tu cho người đời, rất rất gần gũi, cảm ơn bài viết của bạn nhé

 5. #4
  Đai Nâu
  Gia nhập
  Feb 2008
  Bài gởi
  439
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Mình đọc xong lại có cảm nhận của bên Cao Đài và một số của Phật giáo Hòa Hảo. Như từ:

  Cung Bạch Ngọc (bên Đạo Cao Đài)

  Hồng Quân Lão Tổ và Ngọc Hoàng Thượng Đế (bên Đạo Cao Đài cho là 1) nhưng trong truyện Phong Thần thì 2 vị : Hạo Thiên Thượng Đế và Hồng Quân LÃo Tổ khác nhau

 6. Thanks tamthien93 thanked for this post
 7. #5
  Đai Xanh
  Gia nhập
  Jul 2011
  Bài gởi
  168
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Toi thich nhat phan chu thich muc so 10 cua ban.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 162
  Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
 2. Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
 3. Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 21-02-2012, 07:18 PM
 4. 10 đức phật vị lai
  By Cầu Trí Bát Nhã in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
  Trả lời: 15
  Bài mới gởi: 29-12-2011, 10:08 AM
 5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
  By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
  Trả lời: 7
  Bài mới gởi: 22-02-2011, 07:47 AM

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •