Thưa các thầy con mỗi lần nằm chiêm bao thấy rắn cắn là tháng đó con không hên mà làm gì cũng xui hết một năm con thấy khoảng 5 lần có thể ai giải thích dùm con và cách cúng để đừng bao giờ gặp lại con sợ lắm.Mỗi lần như vậy con mất mấy chục triệu vì con là dân phái cờ bạc mong sự chỉ giáo của các thầy