Bàn tay cháu ,ngón tay út bàn tay phải có 4 lóng xin hỏi các thầy có ý nghĩa gì không vậy ạ. Trả lời giúp cháu,cháu cảm ơn nhiều:votay: