ủa sao bảo tôi sang bên KHHB nói xấu chửi bới gì mà ko có bằng chứng gì .... vậy còn kêu đạo đức ... nản thật
nhưng mà cũng chẳng sao ... tôi cũng sống ko đến nỗi mọi ng nhận xét là vô văn hóa như cậu...
Còn cậu cứ nói thì tùy cậu thôi.... tôi vẫn vào diễn đàn này nhưng ko post lên thôi.. có đi bao giờ đâu .. có làm Mod bên diễn đàn khác rồi quay lại TGVH đâu... haiz....