+ Box Văn Hóa: (dự kiến bổ sung 2 người)
rosy_spirit 05/2012 - 0/10,
Dieudiem 11/2011 - 54/1064,
Violet 03/2008 - 3/112,
Shamsham 10/2010 - 7/1056.

+ Box Thành Viên Giao Lưu: (dự kiến bổ sung 3 người)
vothuong1978 12/2011 - 10/4240,
vantrong800 06/2012 - 1/132,
hoangyen.hn90 10/2012 - 0/147,
U LINH 12/2011 - 4/99,
kiếp mù lòa 10/2010 - 66/5000