Mình cũng xin cảm ơn các bạn nào đã bỏ phiếu ủng hộ mình! Chúc các bạn luôn vui khỏe, may mắn...!