Thầy Thiên Sứ là người tiên phong trong việc phục hồi nền lý học đông phương của VN ta hiện nay, những bài viết của thầy cần phải suy ngẫm! Dân tộc VN ta có xuất xứ như thế nào thì cũng đã đc đề cập trong Việt Sử Tiêu Ấn của Ngô Thời Sĩ,cũng như nhiều truyền thuyết lịch sử! Ko phải dễ dàng lại xuất hiện một dân tộc anh hùng như VN ta! Mong rằng cái gì của Caesar sẽ phải trả lại cho Caesar!