ô lại còn bảo thánh nhân không phân biệt quốc gia/ có ai bảo thằng quan vân trường là thánh nhân bao giờ đâu?
các ông có thấy tàu nó thờ trần hưng đạo/ nguyễn trãi không?
các ông có biết thánh nhân là cái gì không
đạo trời à?
đọc mấy bài thơ thối này tôi không thấy cái đạo trời đâu hết?
thánh nó được sinh trong mỗi quốc gia/ hộ vệ cho quốc gia đó
hồi thằng cao biền nó chấn yểm linh khí bắc việt/ chỉ còn núi tản viên không chấn yểm được vì núi đó có thánh khí/ thánh khí dùng kim không diệt được thế nên ta chưa là một khu tự trị của tàu như choang quảng tây đấy/ hoặc vong gốc như zuệ quảng đông đấy/
đạo của các ông đúng là đạo nội đấy nhưng vọng ngoại thế thì vong/ ai theo, thà như đạo phật/ thiên chúa/ nó phổ biến/