Chào admin Bin571,

maphuong đã gửi tin nhắn trả lời rồi nhé! Bạn kiểm tra và trao đổi thêm để fix lỗi.

maphuong