Mấy hôm nay truy cập vào diễn đàn mà không được, không biết có phải là đã hết tiền đăng ký server không hay đang chuyển database?
Trước khi làm gì, admin nên backup lại dữ liệu nhé.