vớ vẫn đâu cần quảng cáo.vẫn sống bình thường mà

sư huynh bin ơi cứ nới tổng số mình cần bao nhiêu

thục quyên nầy sẽ tìm cách biến thành tiền giúp sư huynh