A Di Đà Phật . Nhiều năm ở trong diễn đàn mới hôm nay mới thấy cái bài này ... Quá vô tâm , vì kinh thế cũng không có nên cũng không giúp ích được gì nhiều cho diễn đàn .
Chắc chỉ có thể Viết lại các bài pháp mà đã nghe úp lên đây , hy vọng diễn đàn sẽ thu hút thêm nhiều thành viên mới