Hay quá, Huynh nói mình hiểu ra nhiều điều, vì cậu kỹ thuật bảo vậy thì biết vậy chứ tôi không biết tí gì về kỹ thuật.

Tôi sẽ liên hệ với Huynh qua tin nhắn để hỏi thêm . thanks