trong người em có tâm linh khác lạ lắm em bị hành căn đi đâu ai cũng nói nghiệp làm thầy đúng ngày đúng giờ ở trên xuống làm nhiệm vụ gì đó em cũng ko hiểu nữa em cần tìm minh sư giải căn cho em chỉ đường dẫn lối để giúp ích chúng sanh quê hương việt nam làm ơn giúp em 0902 512 202 hoặc 0906 37 36 31 em xin cảm ơn công đức vô lượng......