Xin các bạn xem dùm . Mình năm nay tuổi canh tý 49 tuổi ,mình dự định ngày13/5dl nhầm mùng 9 tháng 4 năm 2008 là xây dựng nhà (nhà củ dở ra xây dựng lại ) Nhà hướng BẮC .Mong các bạn chỉ giáo dùm . Xin thành thật cám ơn .