người ta đã có lòng làm cho xài mà còn bị chê bai kiểu này, thì mai mốt còn ai cho đồ xài nữa, đã là vi tính thì nếu như ai biết được chút ít vi tính thì ok, không biết thì hơi khó,bó tay.com