Huynh đệ tỷ muội nào đã dẫn được khí chạy theo hai kinh Nhâm, Đốc xin góp ý về điều này.