Trích dẫn Nguyên văn bởi TrungDao Xem Bài Gởi
Chuyện đã kết thúc từ lâu. Người đi cũng đã đi rồi.
Huynh Trung Đạo viết bài cũng hay lắm. Hay la HUYNH TRUNG ĐẠO viết bài điwellcome1