Bằng cấp thời bây giờ là gì khi mà ra chợ mua cũng được, mấy ông nổi tiếng và giỏi về chuyên môn sao không kết hợp với nhau nhỉ, hay là ông nào cũng cho mình là số 1, là giỏi nhất.