Chào quý vị cao nhân,
Hoasen là người mới tham gia diễn đàn, có một thắc mắc xin được kính hỏi quý vị: Bùa chú không có tác dụng với người có đạo Thiên Chúa ?
- Nghe nhiều người nói, những người có đạo Thiên Chúa khi tham gia các buổi lên đồng thì ông bà đồng không lên được.
- Khi xem bói thì bài không linh. Hầu hết các loại bùa ngải ếm lên những người đạo Thiên Chúa thì bị phản tác dụng hoặc vô hiệu hoá.
- Những người làm nghề có thờ cúng thì không thể làm ăn khấm khá nếu ở gần nhà thờ hoặc không được thuê nhà có bàn thờ Thiên Chúa.

Tại sao lại như vậy, xin quý vị làm ơn giải toả dùm thắc mắc này, Hoasen xin cảm ơn rất nhiều.