các đồng anh lính chị cho em hỏi là mở phủ thiếu 3 tòa chúa, giờ đi xem thầy gọi ra và bảo phải xoay khăn lại, em muốn hỏi là thầy cũ phủ khăn lại cho có đk k0 hay là phải tìn thầy mới?