Đồng tu phát tâm học Phật, xem tham khảo

TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

http://www.mediafire.com/?df93x4890yq6vh1

TIỂU BỘ KINH

http://www.mediafire.com/?isnbauadjh8jj

TĂNG CHI BỘ KINH

http://www.mediafire.com/?isvzfh1tfxkrmre

TRƯỜNG BỘ KINH

http://www.mediafire.com/?gi0zcell3jrrcop

TRUNG BỘ KINH

http://www.mediafire.com/?6f3s4j2076q0554

Nguồn: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=40097