Trích dẫn Nguyên văn bởi NgộTuệ Xem Bài Gởi
Thời mạt pháp thật là khổ đau
Phật, ma lẫn lộn thật là rối ren
Phật thì trí tuệ bao la
Khó mà hiểu rõ ý cơ của Phật đà
Ma thì tâm địa rõ ràng
Một khi đã đến gia đình xôn xao
Muốn được trí tuệ Phật đà
Thì nên niệm Phật luôn luôn mỗi ngày
Còn mà niệm danh lợi, tham sân si
Một ngày nào đó biến thành ác ma
Quỉ, ma thì khắc với Phật, Trời
Nếu không niệm Phật thì ma sẽ niệm mình.

hjhj.thơ chưa được vần cho lắm mong Thầy và mọi người đừng chê cười.^^:praying:2
Hihi Đời mạt pháp tà cao hơn chánh
Hội long hoa ít thánh nhiều phàm
Cho nên nạn ách bao hàm
Mắt từ bi thấy đâu cam ngồi nhìn
Hôm nay con đã tâm tình
Có gì không đúng điển hình hòa quen
Muồn được trí tuệ nhúm nhen
Còn mê danh lợi còn chen học đòi
Một ngày nào đó sẻ coi
Quỷ ma nó bắt sẻ lòi mắt ra
Nếu không niệm phật di đà
Còn gì nói nửa thật là phí công