Quẻ Dịch Cổ Truyền.

Tình cờ may mắn tìm được một luận án của một sinh viên trường đại học The Pennsylvania State University có tựa đề "How To Form A Hexagram and Consult The IChing", nói vê phương pháp lấy Quẻ Dịch Cổ Truyền,
www.biroco.com/yijing/Shih-chuan_Chen.pdf

Vì có đọc qua phương pháp này trong quyển "Bí Ẩn Của Bát Quái", nhưng lúc đó nghỉ rằng chắc củng chỉ những tài liểu sử học, nhưng khi đọc xong bài luận án trên thì mình mới biết đây chính là phương pháp lấy quẻ và lời giải cổ truyền.

(còn tiếp ....)