Trích dẫn Nguyên văn bởi phapvan Xem Bài Gởi
Anh Thiên Sứ kính mến,
Truyền thuyết bằng miệng nghĩa là truyền âm - không biết ông cha ta dùng chữ Mị nào ?
Có lẽ chữ Mị (Mị Châu) là giả chăng ?
Kính
Phapvan
Trước người ta có lúc viết là nước Mĩ, bây giờ có ai viết thế đâu ( mà là nước Mỹ). Cái từ Mị Châu tôi trông ngượng mắt lắm, không phải là chữ dùng thường xuyên bây giờ . :) Xin đá gà đá vịt 1 tí

Thân ái