Bùa Chữ Phật
+ CHÚ:
- NAM MÔ ĐỨC VĂN THÙ BỒ TÁT TRỢ LỰC CHO ĐỆ TỬ TU
- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
+ CÔNG NĂNG:
CÓ THỂ DÙNG ĐỂ CHỮA TÀ, TRẤN TÀ, VẼ VÀO KIẾNG TREO TRƯỚC CỬA BẢO AN GIA ĐẠO, KHAI MỞ HUỆ CĂN, ĐỘ VONG VỀ NÚI TU, KHOÁNG SƯNG TRẶC, DỜI ĂN, CẦM MÁU...
1. CHỮ PHẬT 2:

+ CHÚ: NAM MÔ ÔNG BÙA, ĐỨC PHẬT VƯƠNG TRỢ LỰC CHO ĐỆ TỬ TU.
+ CÔNG NĂNG:
LUYỆN THÂU VÀO NGƯỜI CÓ TÁC DỤNG TĂNG LỰC, ĐỊNH THẦN, HUỆ TÂM, HỘ THỂ, KHAI MỞ LUÂN XA, TIẾP LỰC CHO NGƯỜI KHÁC. NẾU NHƯ Ở CÁC PHÁI KHÁC LUYỆN BÙA DƯƠNG HOẢ NHIỀU DỄ SANH NÓNG GIẬN, THÌ CHỮ PHẬT NAY NHƯ GIỌT NƯỚC CAM LỒ HOÁ GIẢI HOẢ TÂM